De Nutrition Unit

Bivamuntuyo heeft in 2013 een afdeling voor ondervoede kinderen opgericht in het Kyotera Medical Centre onder de paraplu van Rakai Community Based Health Project, een district geregistreerde NGO (Non Government Organisation).

De afdeling biedt gespecialeerde medische zorg aan ernstig ondervoede kinderen en adviseerd en begeleid ouders/verzorgers tijdens de opname van hun kind om heroptreden van ondervoeding in de toekomst te voorkomen en het welzijn van het gezin te verbeteren. We behandelen meer dan 150 patiënten per jaar, meestal kinderen jonger dan 5 jaar.
Elk patientje ontvangt medische zorg en start de rehabilitatiefase met een op melk gebaseerd dieet in overeenstemming met de aard van de ondervoeding en het gewicht.

Patiëntjes blijven gemiddeld 2 tot 3 weken op de afdeling om te herstellen van ernstige ondervoeding en worden na ontslag nog regelmatig thuis bezocht om toezicht te houden op de gezondheid van het kind en het welzijn van de familie zodat er op tijd ingegrepen kan worden als heroptreding van ondervoeding plaatsvind.

De ouder/verzorger blijft de gehele opname bij de patient en ontvangt tijdens dit verblijf voorlichting over algemene hygiëne, preventie van HIV/AIDS, gezinsplanning, sociaal gedrag en helpt dagelijks mee met het bereiden van voedzame maaltijden met lokaal beschikbaar voedsel voor de patientjes.

Ondervoeding is een van de grootste gezondheidsproblemen in de wereld. Het is een term die specifiek wordt gebruikt om ondervoeding te beschrijven waar een individu niet de vereiste voedingsstoffen zoals eiwitten, calorieën of andere essentiële voedingsstoffen krijgt. Geschikte voeding is belangrijk voor het verzekeren van de juiste groei en de ontwikkeling.

Ondervoeding, armoede en chronische ziekten zijn zodanig met elkaar verbonden dat elk van de factoren
de aanwezigheid en de duurzaamheid van de ander beïnvloedt, wat resulteert in een gezamenlijke impact.
Ondervoeding is het gevolg van bepalende factoren op individueel, gezins- en maatschappelijk niveau, waarbij elk van de factoren een ander beïnvloedt, wat leidt tot een gezamenlijk effect. De directe oorzaken zijn voedselonzekerheid onder familiehuishoudens,slechte eetgewoontes, een ongezonde omgeving, tekort aan kennis en ontoereikende gezondheidsdiensten

  Wat zijn de gevolgen van chronische ondervoeding?

  • Een derde van de kinderen onder de 5 jaar heeft een groeiachterstand.
  • Hoger risico voor slecht visueel en auditief werkgeheugen in vergelijking met goed gevoede kinderen.
  • Hoger risico om te sterven aan diarree en luchtweginfecties in vergelijking met goed gevoede kinderen.
  • Lagere levensverwachting.
  • Hogere kansen op het ontwikkelen van obesitas en andere chronische ziekten tijdens de volwassenheid in vergelijking met een kind dat gezond was tijdens de kinderjaren.
  • Ondervoeding heeft een negatieve invloed op de menselijke productiviteit, het lage opleidingsniveau en het lagere winstpotentieel, wat leidt tot een vermindering van het aantal en de sterkte van de beroepsbevolking.